Pocztówki odkurzone cz. 10

Brzeg. Promenada miejska

Brzeg. Promenada miejska

Widokówka przedstawia bardzo popularny motyw z parku Centralnego – staw w dawnej fosie, zwany także „stawem z łabędziami”, choć na zdjęciu żadnych łabędzi nie widać. Widzimy za to wypielęgnowany klomb, fontannę, dróżkę prowadzącą ku (dzisiejszej) ul. Armii Krajowej, przepust w nasypie tejże ulicy oraz budynek sądu.

Fosa brzeskiej twierdzy była częściowo sucha i częściowo mokra, przy czym można ją było całkowicie zalać wodą z Odry – tama spiętrzająca wodę znajdowała się w dzisiejszym parku Nadodrzańskim, w pobliżu zamku. Fosa była pierwotnie ciągła, zaś nasypy ulic Armii Krajowej, Piastowskiej, Kamiennej i Wrocławskiej powstały dopiero w XIX w., po likwidacji twierdzy. W dawnej fosie znajdują się 3 stawy, wszystkie w kształcie litery L, co spowodowane jest tym, że powtarzają one narys znajdujących się tam wcześniej dzieł fortyfikacyjnych – w tym wypadku bastionów, które okalała fosa. W miejscu dzisiejszego więzienia znajdował się ongiś bastion Rady (miejskiej), w czasach pruskich zwany Marchią.

Tekst oryginalny

Napisy
Brieg
Stadtpromenade

Dr. Trenkler, Co. 1905. Leipzig. Brg. 8

Postkarte (..)
Poststempel
Brieg
2.8.05 (..)
Poststempel
Mannheim Waldheim
2.8.05. 8-9 N (Nachmittags)

Wiadomość

Herrn
Gust. (Gustav) Vick
Ingenieur der Südd. (Süddeutschen) Jute-Industrie
Waldhof bei Mannheim

(Brieg) d. (den) 31 Juli 1905

Die besten Grüße von hier sendet

Friedrich Meyer
Tuchhausstr. 4.b.

Polskie tłumaczenie

Napisy
Brzeg
Promenada miejska

Dr. Trenkler, Co.  1905. Lipsk. Brg. 8. (Artystyczny Instytut Graficzny Dr. Trenkler & Ska to międzynarodowe wydawnictwo, założone ok. r. 1900 w Lipsku)

Karta pocztowa (napis wielojęzyczny)
Stempel pocztowy
Brzeg
2.8.05 (?) reszta zatarta
Stempel pocztowy
Mannheim Waldheim
2.8.05. 8-9 N (po południu)
Znaczek pocztowy
Germania, 5 fenigów

Wiadomość

Pan
Gustav Vick
Inżynier Południowoniemieckiego Przemysłu Juty (chodziło o zakłady włókiennicze, przerabiające jutę)
Waldhof koło Mannheim

Brzeg (nadawca wykorzystał tu napis na pocztówce), dnia 31. lipca 1905

Najlepsze pozdrowienia przesyła (stąd)

Friedrich Meyer
ul. Sukiennice 4 b.

Próba interpretacji
Również i w tym wypadku sama wiadomość nie wymaga chyba żadnej interpretacji. W brzeskiej książce adresowej z r. 1909 figuruje inżynier Friedrich Meyer, zamieszkały przy Kępie Młyńskiej  (Mühlinsel 3). Mimo że nazwisko Meyer jest bardzo rozpowszechnione i nie zgadza się adres, to jednak fakt, że adresatem jest również inżynier, pozwala przyjąć, że być może chodzi o tego samego Meyera. Jeżeli na brzeskim stemplu rzeczywiście widnieje data 2. sierpnia, to by znaczyło, że przeszło sto lat temu karta pocztowa z Brzegu do Mannheim szła niecały dzień.

autor: Dziedzic Pruski

pocztowki10c

pocztowki10b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.