Pocztówki odkurzone cz. 5

Brzeg. Widok ogólny

Brzeg. Widok ogólny

Kolejna odkurzona widokówka przedstawia rynek i starówkę z lotu ptaka. Zdjęcie wykonano na przełomie wieków, trudno jednak podać jakąś konkretną datę. U dołu widoczna jest barokowa kamienica narożna Rynek/ ul. Mleczna, później na jej miejscu stanął charakterystyczny budynek z figurą mnicha.

Barokowe kamieniczki dostrzegamy również w bloku śródrynkowym – do dziś zachowała się tylko jedna. Za bryłą kościoła św. Krzyża widoczne są kominy cukrowni przy ul. Oławskiej.

Tekst oryginalny

Napisy
Brieg
Total
5492. Originaldruck Mitteldeutsche Kunstanstalt, Gebr. (Gebrüder) Heberlein, Zwickau Sa. (Sachsen)
09 5571

Wiadomość
Frau Finanzassessor
Hel. (Helene) Felle Wur (?)
Ludwigsburg
Marstallstr. 7 I

Brieg, 11. Jan. (Januar) 1910

Sehr geehrte Frau Assessor!
Für Waschkistle lautet uns. (?) (unsere?) Adresse: Breslau, Hotel Kronprinz. Porto wird mit us. (?) (unserem?) Brief ersetzt. Recht vielen Dank für Ihre Mühe, Walburg. Ihr erg. (ergebener) Maucher (?)

Poststempel:
Brieg (..) 11

Briefmarke 5 Pf. Germania

Polskie tłumaczenie

Napisy
Brzeg
Widok ogólny
5492. Druk oryginalny Środkowoniemiecki Instytut Artystyczny, Bracia Heberlein, Zwickau, Saksonia
09 5571

Wiadomość
Pani Asesor Finansowy
Hel. (Helene) Felle Wur (?)
Ludwigsburg
Marstallstr. 7 I

Brzeg, 11. stycznia  1910

Szanowna Pani Asesor!

Nasz (?) adres (doręczenia) przesyłki: Wrocław, hotel „Kronprinz“ (następca tronu). Porto zostanie zwrócone w naszym (?) liście. Serdeczne podziękowania za Pani starania, Walburg. Oddany Maucher

Stempel pocztowy:
Brzeg, 11, reszta zatarta

Znaczek pocztowy: 5 fenigów. Germania (bardzo popularna w erze wilhelmińskiej personifikacja zjednoczonych Niemiec, w Brzegu znajdował się nawet pomnik Germanii – w miejscu późniejszego pomnika „hydraulika”).

Próba interpretacji
Treść wiadomości, czy wręcz pocztówkowego „esemesa“, bo dawniej widokówki służyły takim właśnie celom, wydaje się być nieco enigmatyczna. Zdaje się, że chodzi o wyświadczenie przysługi, polegającej na przesłaniu jakiejś przesyłki. Przesyłkę tę określono jako Waschkistle, a właściwie Waschkiste (Kistle to forma typowa dla narzeczy południowoniemieckich – Ludwigsburg leży w Wirtembergii). Pierwotnie była „skrzynka do prania”, wypełniona zwykle słomą, w której przyklękała praczka, by nie zamoczyć się, piorąc bieliznę w potoku czy rzece. Być może nazwy tej użyto niejako w przenośni, a w rzeczywistości chodziło po prostu o przesyłkę z bielizną? Wrocławski hotel „Kronprinz“ (następca tronu) to późniejszy „Piast” – naprzeciw dworca głównego. Dawniej dworzec uważano (słusznie!) za widokówkę miasta i restauracje dworcowe oraz znajdujące się w pobliżu hotele należały zwykle do najlepszych. W przeszłości niezbyt odległej, a i obecnie, dworce nie kojarzą się niestety najlepiej.

Poza tym mamy tu kolejny przykład zwracania się do kobiety za pomocą tytułu/ stanowiska jej męża. W tym wypadku chodziło przypuszczalnie o jakiegoś urzędnika skarbowego. Zastanawia również, że nadawca, dziękując adresatce za jej starania, używa odmiennego imienia (Walburg), niż to, podane w adresie (Helene).

Redakcja i tłumaczenie: Dziedzic Pruski

pocztowki5c pocztowki5a pocztowki5b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.