Pocztówki odkurzone cz. 37

Dzisiejsza widokówka przedstawia prospekt początkowego odcinka ul. Piastowskiej i ul. Długiej, widziany w obramieniu drzew i krzewów od wejścia na planty. W centrum widzimy bryłę cuchthauzu, czyli więzienia, które powstało w XVIII w. w budynku przędzalni i było sukcesywnie rozbudowywane. Nad więzieniem górują dach i wieże kościoła św. Mikołaja, nadbudowane i zwieńczone hełmami w latach 80. XIX w.  Na lewo od kościoła widoczna jest nieistniejąca zabudowa obecnego Placu Polonii Amerykańskiej.

Ulica Piastowska to dawna droga prowadząca od Bramy Nysańskiej (wcześniej Starobrzeskiej), znajdującej się w miejscu dzisiejszego skrzyżowania, do Żłobizny. Gdy w 1869 r. rozpoczęto budowę nowego dworca kolejowego, dawna droga żłobiźniańska stała się reprezentacyjną ulicą łączącą dworzec ze śródmieściem. Nazwa tej nowej ulicy była wyrazem przywiązania do panujących tu dawniej książąt piastowskich.

Po objęciu władzy przez Hitlera nazwa ta stała się „niesłuszna” politycznie i dlatego w 1935 r. zmieniono ją na Księcia Jerzego. Nowa nazwa ulicy pojawiała się również na widokówkach. Odkurzana dziś widokówka, mimo że została wysłana podczas wojny, zdaje się jednak pochodzić ze starszych zapasów i dlatego widnieje na niej dawna nazwa. Widokówka została wydrukowana w drezdeńskiej drukarni Stengel & Co, a nabyto ją najprawdopodobniej w sklepie papierniczym Waltera Westphala w rynku, pod nr 7 – sklep mieścił się w narożnej kamienicy rynek/ ul. Jabłkowa, naprzeciw zachowanej kamienicy z figurą św. Józefa.

Tekst oryginalny

Napisy
Die schöne Gartenstadt Brieg
Stengel
Piastenstraße
Verlag Walter Westphal, Brieg, Ruf 1132

Stempel pocztowy
Brieg Bz. (Bezirk) Breslau, 30.3.42, 22
Znaczek pocztowy
Deutsches Reich, Hindenburg, 6 Pf. (Pfenig)

Wiadomość

An Frau Paula Welge
Bad-Schandau/ Elbe
Rosengasse 47 b

Brieg, den 30.3.42.

Liebe Paula!

Nun wird es doch wahr werden mit dem Urlaub. Ich werde wohl am Mittwoch nachts gegen 12 Uhr ankommen. Heute hatte ich Wache. Hast Du gute Fahrt gehabt?

Mit herzlichen Grüßen und Küssen
Dein lieber Fritz

Viele Grüße an alle.

Tłumaczenie

Napisy
Piękne miasto-ogród, Brzeg
Stengel

Ul. Piastowska

Wydawnictwo Walter Westphal, Brzeg, Tel. 1132

Stempel pocztowy
Brzeg Rejencja Wrocław, 30.3.42, 22

Znaczek pocztowy
Rzesza Niemiecka, Hindenburg, 6 fenigów

Wiadomość

Pani Paula Welge
Bad-Schandau/ Elbe
Rosengasse 47 b

Brzeg, dnia 30.3.42.

Droga Paulo!

Urlop dojdzie jednak do skutku. Przyjadę chyba w środę o dwunastej w nocy. Dziś miałem wartę. Miałaś dobrą podróż?

Serdeczne pozdrowienia i pocałunki
Twój kochany Fritz

Pozdrowienia dla wszystkich.

Próba interpretacji
Widokówka została wysłana przez żołnierza, który zapowiada – przypuszczalnie żonie – swój przyjazd na urlop.

Redakcja i tłumaczenie: Dziedzic Pruski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.