Pocztówki odkurzone cz. 19

Dzisiejsza, kolorowana widokówka przedstawia budynek Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego, czyli późniejszego „nowego” ogólniaka. Zdjęcie wykonano krótko po ukończeniu budowy, gdyż – jak widać – ówczesna ulica Żłobiźniańska, wcześniej zwana szosą (dziś ul. 1-go Maja), jest jeszcze nieutwardzona. Gmach wzniesiono w r. 1907 według projektu – wspomnianego już w „odcinku” o „starym” ogólniaku – brzeskiego radcy budowlanego Paula[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 18

Kolejna wojenna widokówka przedstawia żołnierzy, pacjentów brzeskiego lazaretu zapasowego, pozujących do zdjęcia z ulepionym przez siebie bałwanem¨ na tle zimowego krajobrazu. Trudno powiedzieć, o jaki szpital chodzi i gdzie wykonano zdjęcie, widać tylko, że gdzieś w parku. Wraz z wybuchem wojny lazarety zapasowe były tworzone w szpitalach garnizonowych – w Brzegu były to budynki dzisiejszego urzędu miasta i komendy policji, a także w zaadaptowanych na ten[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 17

Jak zapowiedziano już w jednym z poprzednich „odcinków”, głównym motywem dzisiejszej, kolorowanej widokówki jest gmach „starego ogólniaka” i „ekonomika”. W początkowych latach XX w., w związku z realizowaną przez miasto ambitną polityką edukacyjną – m. in. planem powołania do życia liceum żeńskiego i męskiej szkoły średniej, a także przejęciem szkoły gospodarstwa domowego, pojawiły się pewne kłopoty lokalowe, które postanowiono rozwiązać[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 16

Dzisiejsza widokówka to pamiątkowe zdjęcie, jakie jesienią 1916 r. zrobili sobie pacjenci lazaretu wojskowego, mieszczącego się wówczas w „starym” ogólniaku i w sąsiadującej z nim sali gimnastycznej. Zdjęcie wykonano na tle wejścia od strony podwórza. Ponieważ sam budynek szkolny będzie głównym motywem jednej z następnych widokówek, dziś pominiemy jego historię i wspomnimy tylko, że hala jest starsza od szkoły – powstała[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 15

Dzisiejsza, tak jak poprzednia, również kolorowana widokówka przedstawia promenadę „Na górce” i ustawioną tam figurę pijącej dziewczyny. Aż do początku XIX w. Brzeg był otoczony średniowiecznymi murami obronnymi oraz nowożytnymi fortyfikacjami bastionowymi z fosą. Po kapitulacji brzeskiej twierdzy w styczniu 1807 r., z rozkazu Napoleona przystąpiono do rozbiórki umocnień. Proces ten trwał praktycznie przez cały XIX w. Po likwidacji twierdzy cały[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 14

Kolejna widokówka naszego cyklu przedstawia niezwykle popularny motyw – portal bramy Odrzańskiej oraz wypielęgnowane rabaty kwiatowe i krzewy w parku Nadodrzańskim. Brama, pagórek, przy którym stoi, dawniej zwany wzgórzem Peppela oraz okalająca brzeską starówkę fosa, wraz z częściowo zachowanymi drogą ukrytą i stokiem bojowym – to jedyne dziś pozostałości potężnej brzeskiej twierdzy. Brama Odrzańska powstała w latach 1586 –[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 13

Kolejna widokówka naszego cyklu powtarza motyw poprzedniej, czyli most odrzański, ujęty z nieco innej perspektywy, przypuszczalnie z piętra jednej z kamienic przy placu Bramy Odrzańskiej. Napis pod zdjęciem pozwala przypuszczać, że widokówka pochodzi z lat 20-tych lub 30-tych ubiegłego stulecia, choć samo zdjęcie mogło zostać wykonane wcześniej. Z ułożenia cieni i faktu, że na moście nie ma ruchu, można z kolei wnioskować,[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 12

Widokówka, wydana w r. 1909 przez międzynarodowe wydawnictwo Reinicke & Rubin z Magdeburga,  przedstawia „nowy” most odrzański, o którym mowa była już w poprzednim „odcinku” naszego cyklu.  Ze względu na wymogi żeglugi odrzańskiej, nowy most osadzono tylko na jednym filarze, będącym zarazem jego pionową osią symetrii. W tym miejscu kratownica mostu unosiła się ku górze, tworząc jakby bramę wjazdową. Na jej dolnej,[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 11

Most odrzański

Tym razem mamy przed sobą kolorowaną widokówkę wieloobrazkową monachijskiego wydawnictwa Ottmara Ziehera. Poszczególne motywy były również dostępne jako osobne widokówki. Motywem centralnym jest nowy most odrzański, wybudowany w roku 1895, zaraz obok „starego” mostu z roku 1845. Na zdjęciu widzimy prace rozbiórkowe przy filarach starego mostu (było ich 8), prowadzone w r. 1896. W znajdujących się[…]

czytaj dalej…

Pocztówki odkurzone cz. 10

Brzeg. Promenada miejska

Widokówka przedstawia bardzo popularny motyw z parku Centralnego – staw w dawnej fosie, zwany także „stawem z łabędziami”, choć na zdjęciu żadnych łabędzi nie widać. Widzimy za to wypielęgnowany klomb, fontannę, dróżkę prowadzącą ku (dzisiejszej) ul. Armii Krajowej, przepust w nasypie tejże ulicy oraz budynek sądu. Fosa brzeskiej twierdzy była częściowo sucha i częściowo mokra, przy czym można ją było całkowicie[…]

czytaj dalej…